Thursday, August 18, 2011


Dil ki hulchul tumhare samney hai sari ...
Ye adhurapan ... Ye aarzu tumhari ..

~Kashish